รับฟรีถุงมือใหม่[รายละเอียดถุงมือใหม่:เพชรx300 เหรียญทองx50000]

ขั้นตอนที่1 กดถูกใจIdle Monster-TH Fanpage(ถ้าหากไม่ขึ้นCodeรางวัล กรุณายกเลิกการกด)

 

 

© 2016 《Idle Monster》